Bất động sản Long An ‘an toàn’ giữa làn sóng COVID-19

Nằm giáp ranh TP.HCM, Long An được xem là dấu gạch nối giữa hai vùng[xem thêm]