Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
thắng lợi group
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
thắng lợi group
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi
Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản thắng lợi

Kiên định hoạt động bằng khát vọng “Phụng sự cho một triệu tổ ấm”, Tập Đoàn Thắng Lợi Group định hướng phát triển doanh nghiệp với hệ sinh thái đa ngành, gồm: Đầu tư & Phát triển quỹ đất; Xây dựng & Quản lý dự án; Phát triển dự án; Vận hành & Khai thác BĐS; Công nghệ – Giáo dục – Truyền thông và BĐS nông nghiệp Xanh, nhằm mục tiêu tăng trưởng toàn diện bền vững và hướng đến phục vụ cộng đồng.

xEM tHÊM

VỀ THẮNG LỢI GROUP

DỰ ÁN THẮNG LỢI GROUP ĐANG TRIỂN KHAI

#1 SÀI GÒN TOWN

Dự án: Sài Gòn Town

Qui Mô: 1.1 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

#1 KHU DÂN CƯ QUỐC LINH

Dự án: Khu Dân Cư Quốc Linh Diamond City

Qui Mô: 12 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: TOUNG TOWN TÂY BẮC

Qui Mô: 20 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

DỰ ÁN THẮNG LỢI GROUP ĐÃ TRIỂN KHAI

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI J DRAGON

Dự án: J DRAGON

Qui Mô: 56,194m2

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

#1 THE SOL CITY

Dự án: THE SOL CITY

Qui Mô: 36 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: TOUNG TOWN TÂY BẮC

Qui Mô: 20 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[xem thêm]

#1 TÂN TRỤ RIVERSIDE MARKET

Dự án: Tân Trụ Riverside Maket

Qui Mô: 6,689 m2

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[xem thêm]

1# WEST MARKET LẠC TẤN

Dự án: West Maket Lạc Tấn

Qui Mô: 6.983.9 m2

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[xem thêm]

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Qui Mô: 4,6 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

TIN TỨC THẮNG LỢI GROUP