#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI J DRAGON

Dự án: J DRAGON Qui Mô: 56,194m2 Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: TOUNG TOWN TÂY BẮC Qui Mô: 20 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

3 Các bình luận

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET Qui Mô: 4,6 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: CENTRAL HILL GÒ ĐEN Qui Mô: 7 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA – PHỐ VÀNG CHUYÊN GIA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN Qui Mô: 6 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

3 Các bình luận

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN Qui Mô: 7,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

#1 PHÚC LONG GARDEN

Dự án: PHÚC LONG GARDEN Qui Mô: 167 nền Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

# THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Dự án: THUẬN ĐẠO RESIDENCE Qui Mô: 30 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

#1 LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Dự án: LONG CHÂU PHỐ CHỢ Qui Mô: 1,2 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

#1 HƯNG GIA GARDEN CITY

Dự án: HƯNG GIA GARDEN CITY Qui Mô: 47,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

3 Các bình luận