#1 SÀI GÒN TOWN

Dự án: Sài Gòn Town Qui Mô: 1.1 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

#1 THE SOL CITY

Dự án: THE SOL CITY Qui Mô: 36 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: TOUNG TOWN TÂY BẮC Qui Mô: 20 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

8 Các bình luận

#1 TÂN TRỤ RIVERSIDE MARKET

Dự án: Tân Trụ Riverside Maket Qui Mô: 6,689 m2 Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI[xem thêm]

#1 WEST MARKET LẠC TẤN

Dự án: West Maket Lạc Tấn Qui Mô: 6.983.9 m2 Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI[xem thêm]

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET Qui Mô: 4,6 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: CENTRAL HILL GÒ ĐEN Qui Mô: 7 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC[xem thêm]

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA – PHỐ VÀNG CHUYÊN GIA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN Qui Mô: 6 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

7 Các bình luận

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN Qui Mô: 7,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]

#1 PHÚC LONG GARDEN

Dự án: PHÚC LONG GARDEN Qui Mô: 167 nền Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG[xem thêm]